1 2 3

Projekt „Radosne skrzaty” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z gminy Kraków z 6 nowohuckich osiedli tj. Kościelniki, Wróżenice, Wyciąże, Wolica, Górka Kościelnicka i Cło, poprzez otwarcie nowego przedszkola w Krakowie przy ul. Sawy-Calińskiego 13 dla 50 dzieci, w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej, zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w okresie 01.09.2019 do 31.03.2021.

Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie występują żadne bariery komunikacyjne, cyfrowe i architektoniczne. Materiały informacyjne o projekcie/dokumenty rekrutacyjne przygotowane w sposób dostępny i udostępnione w wersji elektronicznej. Umożliwia to np. osobom niewidomym i niedowidzącym odsłuch informacji za pomocą specjalnych programów. Strona internetowa, na której zamieszczane są informacje o projekcie jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Komunikacja na linii Beneficjent – uczestnik projektu jest zapewniona poprzez telefon, mail, spotkanie osobiste. Architektura obiektu dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarz, sale zabaw, plac zabaw, drzwi wejściowe do sal i łazienek mają odpowiednia szerokość 90 cm, swobodne otwieranie, bez progów. Dla osób głuchoniewidomych możliwość wsparcia tłumacza – przewodnika. Dla osób niesłyszących zapewniony kontakt z osobą posługującą się językiem migowym.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu:  1 468 000,00 PLN
W tym dofinansowanie:        1 247 800.00 PLN

Back to top